✆ +48 323 012 310✉ shop@diagprog.com

Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zwrot towaru

Zwrot towaru

 

 

 

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Elprosys Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.

 

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 

ElproSys Sp. z o.o.

ul. Tarnogórska 140

44-102 Gliwice, Polska

 

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

 

6. w przypadku płatności kartą zwrot nastąpi bezpośrednio na kartę Kupującego.

 

 

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elprosys Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elprosys Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Elprosys Sp. z o.o.

- Pobierz Wzór Formularza Odstapienia Od Umowy


- Download Example Form Withdrawal from the Purchase Agreement

 

pixel