✆ +48 323 012 310✉ shop@diagprog.com

Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna (RODO) przeznaczona dla klientów i kontrahentów ElproSys Spółki z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Elprosys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach kierując się standardami europejskimi zawartymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mając na uwadze, że ochrona danych osobowych osób fizycznych stanowi jedno z praw podstawowych przysługujących obywatelom Unii Europejskiej, informuję, ż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ElproSys Spółki z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 140, wpisana do rejstru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach za numerem KRS: 0000137563;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • e-mail,
  • numer kontaktowy o ile został podany,
  • numer rachunku bankowego,
  • numer urządzenia DiagProg3/DiagProg4.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy sprzedaży i usług związanych ze sprzedażą produktów takich jak usługi gwarancyjne,
  • realizacji umowy o świadczenie usług pogwarancyjnych,
  • w celach marketingowych poprzez tzw. mailing.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy sprzedaży, w czasie realizacji usług związanych z przedmiotem sprzedaży oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • zawarcie umowy sprzedaży produktów,
  • wyrażenie zgody na realizację celów marketingowych.
 7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy sprzedaży.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ElproSys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Tarnogórska 140 albo mailowy na adres: ado@elprosys.com.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
pixel